Zalecenia dla pacjentów

PAID SERVICES

CHILDREN'S SURGERY TERMINATION

Dr n. med. Agata Biedulska

Specialist in pediatric surgery, a doctor with many years of experience in working with children. She gained her skills not only in Poland at the Children Surgery Clinic in Zabrze but also during foreign internships at renowned foreign universities (New York, Chicago, Galway - Ireland)

RANGE OF ACTIVITIES

Diagnostics and treatment of surgical and urological malformations in children and adolescents:

  • inguinal hernia, umbilical cord, white line,
  • hydrocele of testicle and spermatic cord,
  • undeveloped kernel, skin changes,
  • skin nodules, signs,
  • abdominal cavity malformations, acute abdominal disorders,
  • oral malformations - short tongue frenulum, upper lip,
  • developmental defects of the skin and coatings - skin cysts and fistulas, pre-pubic
  • ovarian cysts in girls,
  • phimosis and short frenulum frenulum,
  • varices of the scrotum, spermatic cord,
  • treatment of burns, post-traumatic scars, and burns.

Diagnosis and treatment of postural defects in children:

  • flat feet,
  • valgus of feet and knees,
  • lateral curvature of the spine.

Diagnostics and treatment of congenital and traumatic osteoarticular diseases:

  • developmental defects - extra fingers, palcozrost, osteochondral bone formation,
  • Achilles tendon contraction, crackling thumb,
  • chest deformation - "funnel" cage, "chicken" cage,
  • lesions, post-traumatic knee joints,
  • sprains and fractures, arthritis.

Szczególne zainteresowanie dr n. med. Agata Biedulska kładzie na wykorzystanie nowoczesnych małoinwazyjnych technik operacyjnych w leczeniu pacjentów takich jak – laparoskopia , artroskopia stawu kolanowego, torakoskopia.

PRICE LIST OF MEDICAL SERVICES DR. BIEDULSKA

DO CEN ZABIEGÓW KAŻDORAZOWO NALEŻY DOLICZYĆ KOSZT KONSULTACJI MEDYCZNEJ!

Cennik obowiązujący od 1.02.2023 r.

W przypadkach, gdy z przyczyn medycznych wskazana będzie zmiana (w tym rozszerzenie bądź zmniejszenie) zakresu udzielanego świadczenia zdrowotnego, cena usługi zostanie zmieniona odpowiednio do rzeczywistego zakresu udzielonego świadczenia zdrowotnego.
HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Dr n. med. Agata Biedulska

Agata Anna Biedulska - ZnanyLekarz.pl

15:00 - 18:00
* do ostatniego Pacjenta