Zalecenia dla pacjentów

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Opis projektu.

Nazwa projektu:

Poprawa jakości i dostępności procedur onkologicznych w zakresie urologii w regionie Górnego Śląska w oparciu o Specjalistyczną Poradnię Urologiczną Med Holding S.A. w Katowicach


Cele projektu:
Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe układu moczowego (rak prostaty, rak pęcherza) na terenie województwa śląskiego. Realizacja celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest wysoka zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe, a także brak wysokiej klasy sprzętu medycznego umożliwiającego poszerzenie zakresu i skuteczności diagnostyki i leczenia osób chorujących na nowotwory (raka prostaty i raka pęcherza). Cel bezpośredni zrealizowany zostanie poprzez zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu IT do Specjalistycznej Poradni Urologicznej Szpitala Specjalistycznego im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach. W wyniku realizacji inwestycji podniesiona zostanie jakość i dostępność do procedur diagnostyczno-leczniczych w warunkach poradnianych, jako kontynuacja rozpoznania i leczenia nowotworów. W ramach projektu Wnioskodawca wdroży dla pacjentów korzystających z jego usług nowatorski schemat opieki koordynowanej (kompleksowa obsługa zarówno w ramach procedur ambulatoryjnych, szpitalnych, w tym w ramach bloku operacyjnego).


Planowane efekty:

Efektami projektu będą:

  1. Zmniejszenie kolejek oczekujących na diagnostykę i leczenie nowotworów raka prostaty i raka pęcherza.
  2. Zmniejszenie czasu oczekiwania na dane świadczenie medyczne.
  3. Zmniejszenie zachorowalności na raka prostaty i raka pęcherza.
  4. Zwiększenie wykrywalności zachorowalności na nowotwory (raka prostaty) w stadium wyleczalnym.
  5. Zmniejszenie umieralności chorych na nowotwory raka prostaty i raka pęcherza.
  6. Wzrost ilości wykrycia raka prostaty oraz raka pęcherza.
  7. Skrócenie procesu diagnostycznego chorych na raka prostaty.
  8. Zwiększenie ilości zdiagnozowanych pacjentów.

Wartość projektu: 1 670 925,17 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 420 286,39 zł