Zalecenia dla pacjentów

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Opis projektu.

Nazwa projektu:

Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach poprzez zakup sprzętu do leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych


Cele projektu:
Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe układu moczowego (rak prostaty, rak pęcherza) na terenie woj. śląskiego. Realizacja celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest wysoka zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe, a także brak wysokiej klasy sprzętu medycznego umożliwiającego poszerzenie zakresu i skuteczności diagnostyki i leczenia osób chorujących na nowotwory (raka prostaty i raka pęcherza). Projekt w pełnym stopniu odpowiada i jest zgodny z zapisami map potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla Polski oraz województwa śląskiego. Realizacja celu bezpośredniego ma miejsce poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach, dzięki czemu podniesiona zostanie jakość i dostępność w zakresie leczenia i diagnostyki nowotworów chorób urologicznych. Rosnące wskaźniki zachorowalności na te schorzenia wymuszają na Beneficjencie działania podnoszące skuteczność i kompleksowość tych świadczeń zarówno w zakresie lecznictwa otwartego, jak i zamkniętego. Dzięki realizacji projektu wdrożony zostanie nowatorski schemat opieki koordynowanej dla pacjentów onkologicznych, którzy będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę medyczną w ramach procedur ambulatoryjnych, szpitalnych, w tym w bloku operacyjnego.


Planowane efekty:

Efektami projektu będą:

  1. Zmniejszenie kolejek oczekujących na wykonanie zabiegów endoskopowych.
  2. Zmniejszenie kolejek oczekujących na wykonanie zabiegów laparoskopowych.
  3. Zmniejszenie kolejek oczekujących na wykonanie zabiegów laserowych.
  4. Zwiększenie dostępności do zabiegów organooszczędzających.
  5. Zmniejszenie udziału otwartych zabiegów inwazyjnych.
  6. Zmniejszenie ilości powikłań pooperacyjnych.
  7. Skrócenie czasu hospitalizacji po zabiegu operacyjnym.
  8. Zwiększenie ilości operowanych pacjentów.
  9. Oszczędność czasu pacjentów oraz kosztów w wyniku uniknięcia chemioterapii i/lub radioterapii.
  10. Wydłużenie okresu (życia) przeżywalności na nowotwór pęcherza moczowego.

Wartość projektu: 3 065 329,66 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 605 195,65 zł