Zalecenia dla pacjentów

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Opis projektu.

Nazwa projektu:

Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach


Cele projektu:
Bezpośrednim celem projektu jest zminimalizowanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, poprzez zabezpieczenie Bloku Operacyjnego i wszystkich oddziałów oraz komórek organizacyjnych szpitala w prawidłowy, wysterylizowany sprzęt, narzędzia, materiały opatrunkowe oraz inne artykuły i tworzywa poddawane procesowi sterylizacji. Powyższe umożliwi zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń na najwyższym poziomie dla jak największej liczby pacjentów (podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych).
Realizacja celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest znaczący przyrost w ostatnich latach procedur operacyjnych wykonywanych na Bloku Operacyjnym, w szczególności wśród tzw. pacjentów pilnych, niejednokrotnie przyjmowanych w ramach ostrego dyżuru, gdzie czas przeprowadzenia operacji ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pacjentów, co powoduje konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury Centralnej Sterylizatorni.


Planowane efekty:

Efektami projektu będą:

  1. Skrócenie czasu sterylizacji.
  2. Zmniejszenie kolejek oraz czasu oczekiwania na wykonanie zabiegu operacyjnego.
  3. Skrócenie czasu oczekiwania na leczenie w wymiarze całego systemu Ochrony Zdrowia.
  4. Zmniejszenie umieralności pacjentów cchorych na nowotwory.
  5. Wydłużenie okresu przeżywalności chorych na nowotwory.
  6. Oszczędność kosztów.

Wartość projektu: 3 999 514,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 399 586,90 zł