Zalecenia dla pacjentów

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Opis projektu.

Nazwa projektu:

Praca na zdrowie Plus


Cele projektu:
Głównym celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz poprawa ergonomii (w tym działania szkoleniowe) dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań. Powyższe dotyczyć będzie 128 pracowników MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach. Realizacja projektu umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy. Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.


Planowane efekty:

Efektami projektu będą:

  1. bezpośrednie wsparcie dla pracowników w zakresie poszerzania wiedzy na temat czynników zdrowotnych ryzyka w miejscu pracy – tj. organizacja szkoleń:.
    1. Zapobieganie wypadkom przy pracy personelu medycznego spowodowanym ekspozycją zawodową na krew lub inny potencjalnie infekcyjny materiał (pielęgniarki i opiekunowie medyczni, lekarze (rezydenci), salowe,obsługa (pracownicy sterylizacji).
    2. Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym dla personelu medycznego (pielęgniarki i opiekunowie medyczni, salowe, lekarze rezydenci).
  2. poprawa warunków pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 128 pracowników MED Holding poprzez zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy – m.in.: łóżka szpitalne (elektryczne), wózki zabiegowe, wózki inwalidzkie, wózki transportowe do przewozu leków i wyrobów medycznych, wózki do zmiany pościeli, myjnia narzędziowa do mycia narzędzi laparoskopowych i endoskopowych, maszyna czyszcząca do podłóg.

Wartość projektu: 494 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 419 900, 00 zł