Zalecenia dla pacjentów

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Opis projektu.

Nazwa projektu:

e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich


Cele projektu:
Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie dostępności do e-usług publicznych i podniesienie jakości świadczenia usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich. W wyniku realizacji projektu utworzona zostanie platforma telekonsultacji medycznych „e-Urologia Śląska” w ramach której konsultowany i nadzorowany będzie proces leczenia pacjentów uro-onkologicznych. Cele projektu osiągnięte zostaną poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie informatyczne).


Planowane efekty:

Efektami projektu będą:

  1. Ustandaryzowanie i przyspieszenie przepływu informacji w placówce.
  2. Możliwość rezerwacji wizyt za pomocą internetu i urządzeń mobilnych (e-rejestracja).
  3. Podniesienie jakości i obniżenie kosztów usług publicznych.
  4. Zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa sieci i danych osobowych dla świadczonych e-usług.
  5. Skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie medyczne (zmniejszenie kolejek).
  6. Umożliwienie dostępu poprzez Internet do dokumentacji medycznej pacjenta.
  7. Zwiększenie wykrywalności nowotworów.
  8. Zmniejszenie ilości zgonów na nowotwory.

Wartość projektu: 4 064 192,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 019 086,94 zł