Zalecenia dla pacjentów

ZAMÓWIENIA

Nazwa projektu:

Praca na zdrowie


Cele projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 160 pracowników MED Holding S.A. Realizacja projektu umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy. Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.


Planowane efekty:

Efektami projektu będą:

a) bezpośrednie wsparcie dla pracowników w zakresie poszerzania wiedzy na temat czynników zdrowotnych ryzyka w miejscu pracy – tj. organizacja szkoleń:

  1. Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zastosowaniem zasad ergonomii pracy (pielęgniarki/opiekun medyczny, salowe, lekarze).
  2. Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zasad ergonomii w miejscu pracy (technicy RTG).
  3. Ergonomia pracy administracyjno – biurowej, profilaktyka zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy.
  4. Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem.
  5. Praca z „trudnym” klientem.

b) poprawa warunków pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 160 pracowników MED Holding poprzez zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy – m.in.: monitory, podkładki pod mysz, fotele ergonomiczne, podnóżki, biurka, wózków transportowych do dokumentacji medycznej, do przewozu brudnej i czystej bielizny, na odpady medyczne, do transportu odzieży, rolki do przesuwania pacjentów, myjki do obuwia, podnośnik hydrauliczny.


Wartość projektu: 780 042,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 663 035,70 zł