Zalecenia dla pacjentów

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Opis projektu

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii


Cele projektu:
Bezpośrednim celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta Katowice i pozostałej części województwa śląskiego. Realizacja celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Katowice oraz nieodpowiednia infrastruktura cieplna budynku Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach. Infrastruktura Wnioskodawcy nie jest dostosowana do zasad prawidłowej gospodarki cieplnej i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.
Cel bezpośredni zrealizowany zostanie poprzez termomodernizację budynku Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach. Ponadto w ramach projektu zastosowane zostaną technologie odnawialnych źródeł energii. W wyniku realizacji określonego celu ograniczona zostanie ilość substancji szkodliwych wprowadzanych do powietrza (zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym). Kompleksowość i uniwersalność projektu pozwoli osiągnąć szereg celów szczegółowych:

 1. zmniejszenie strat ciepła poprzez jego przenikanie przez ściany zewnętrze, stropodach, posiadane okna,
 2. podwyższenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 3. redukcja zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną,
 4. zmniejszenie opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej,
 5. zmniejszenie ilości węgla spalanego na źródle jego wytwarzania,
 6. podniesienie standardu świadczonych usług (zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego związanego z dogrzewaniem pomieszczeń oraz zapadalnością na choroby, głównie w sezonie jesienno-zimowym).
Ponadto do celów szczegółowych zaliczyć należy:
 1. zmniejszenie emisji CO2,
 2. obniżenie zapotrzebowania na ciepło,
 3. zmniejszenie energii końcowej,
 4. zwiększenie estetyki budynku,
 5. poprawa wizerunku Wnioskodawcy oraz miasta Katowice.


Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty ekologiczne:

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 584, 63 tony równoważnika CO2.
 2. Redukcja PM 10 – 0, 48 tony/rok.
 3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 5739,00 GJ/rok.
 4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 28,08 MWhe/rok.
 5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,039 MWe.
 6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej – 5879, 90 kWh/rok.
 7. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 5739,00 GJ/rok.
 8. Stopień poprawy efektywności energetycznej – 62,9 %.

Wartość projektu: 3 616 984,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 007 674,00 zł