Zalecenia dla pacjentów

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Opis projektu.

Nazwa projektu:

Na zdrowie Urologia!


Cele projektu:
Bezpośrednim celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz poprawa ergonomii (w tym działania szkoleniowe) dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań. Powyższe dotyczyć będzie 30 pracowników PW JUMO Sp. z o.o. sląski Szpital Urologiczny W Katowicach.Wkład Funduszy Europejskich: 277 950, 00 zł