Zalecenia dla pacjentów

PROFESJONALNY PERSONEL

Jan Kawecki

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

Ur. 6.02.1957r. w Poznaniu. Posiada specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej (1986 r.) oraz specjalizację II stopnia z urologii, zdaną w 1989 r. z wyróżnieniem. Autor i współautor 33 publikacji i doniesień zjazdowych.

Temat rozprawy doktorskiej: „Ocena odległych wyników po rozcięciu zwężonej cewki moczowej męskiej przy pomocy uretrotomii optycznej. Badanie skuteczności metod diagnostycznych, stosowanych w rozpoznawaniu zwężeń cewki moczowej”.

Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego, a w latach 1981 – 1986 sekretarz Oddziału Śląskiego PTU.

Kawaler: Brązowego, Srebrnego oraz Złotego Krzyża Zasługi, jak również Srebrnej Odznaki Zasłużonych w Służbie Zdrowia. W roku 2017 wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Andrzej Szedel

SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

Temat rozprawy doktorskiej:

„Analiza śródoperacyjnych powikłań podczas wykonywania zabiegu endoskopowego kruszenia i usuwania kamieni z moczowodu”

 

Osiągnięcia zawodowe:

 • wprowadzenie techniki laparoskopowej w Oddziale Urologii w Katowicach
 • wprowadzenie techniki ureterorenoskopii w Oddziale Urologii w Katowicach
 • autor i współautor 14 publikacji naukowych i 6 doniesień zjazdowych

 

Staże i szkolenia:

 • w zakresie ureterorenoskopii giętkiej w Klinice Uniwersyteckiej w Paryżu
 • w zakresie laparoskopii w Klinice Uniwersyteckiej w Strasburgu we Francji
 • w zakresie ESWL w Klinice Urologii Uniwersytetu w Fuldzie w Niemczech
 • wykładowca w  ramach kongresów Polskiego Towarzystwa Urologicznego na warsztatach endourologicznych dla adeptów urologii

Michał Białożyt

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

Dr n. med. Michał Białożyt – ur. 12 października 1974r,  specjalista urolog, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, członek PTU i EAU, laureat Nagrody Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. W roku 2000 ukończył dwuletnie podyplomowe studia na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, prowadzonym na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, od 2001 roku posiada potwierdzone egzaminem uprawnienia Ministerstwa Skarbu Państwa do zasiadania w Radach Nadzorczych. W 2005 roku ukończył kurs GCP. Od 2013 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradni w Wiśle. Autor licznych publikacji jak również krajowych i zagranicznych doniesień zjazdowych. Od 2001 roku pracownik Oddziału Urologii w NZOZ Szpitala im. Prof. E. Michałowskiego.

Wojciech Pawłowski

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny dr n. med.

Mirosław Salamon

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny dr n. med.

Grzegorz Szkodny

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

Dr n. med. Grzegorz Szkodny – ur. 23 listopada 1960r., specjalista urolog, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W latach 1987-1988 odbył staż w Klinice Urologii w Leverkusen, Niemcy. W 1992 roku obronił rozprawę doktorską w temacie „Czynniki wpływające na utratę krwi u chorych na kamicę nerkową w trakcie przezskórnego usunięcia kamieni”. Członek PTU. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Od 1988 roku pracownik Oddziału Urologii w NZOZ Szpitala im. Prof. E. Michałowskiego.

Piotr Chwastek

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG, GINEKOLOG POŁOŻNIK
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

lek. specj. Piotr Chwastek - specjalista urolog, ginekolog-położnik, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, członek PTU i FEBU

Magdalena Duda

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

Lek. specj. Magdalena Duda – specjalista urolog, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, członek EAU i FEBU. Od 2002 roku pracownik NZOZ Szpitala im. Prof. E. Michałowskiego

Paweł Leśniak

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

Lek. specj. Paweł Leśniak – ur. 27 października 1978r., specjalista urolog, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, członek EAU i PTU, od 2006 roku pracownik NZOZ Szpitala im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach.

Andrzej Nowak

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

Lek. specj. Andrzej Nowak – ur. 18 czerwca 1958r., specjalista urolog, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, członek PTU i EAU. Autor licznych publikacji jak również krajowych i zagranicznych doniesień zjazdowych. Starszy asystent w NZOZ Szpitalu im. Prof. E. Michałowskiego.

Karol Wieczorek

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

Lek. specj. Karol Wieczorek - ur 4 września 1982r, w 2007 roku ukończył Wydział Lekarski  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w 2008 roku rozpoczął specjalizację w dziedzinie Urologii w NZOZ Szpitalu Specjalistycznym im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach. Członek PTU i EAU.

Bartosz Binek

Specjalizacja Urolog
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

Lekarz Bartosz Binek - studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w grudniu 2010 roku rozpoczął specjalizację w dziedzinie Urologii.

Tomasz Zaorski

SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

Lekarz Tomasz Zaorski - studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w styczniu 2011 roku rozpoczął specjalizację w dziedzinie Urologii.

Tomasz Obrębski

Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.

Mariusz Sadowski

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.

Norbert Szydłowski-Pęśko

Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.

Monika Słaboń-Willand

Specjalizacja ANESTEZJOLOG
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

dr n. med. Monika Słaboń-Willand - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Kierownik Zespołu Lekarzy Anestezjologów; rozprawa doktorska: „Próba wykorzystania analizy sygnałów EEG metodą wymiaru fraktalnego do określania stopnia zniesienia świadomości w okresie indukcji znieczulenia ogólnego” (2007); szczególne zainteresowania: terapia przeciwbólowa, znieczulenie TCA, ostatnie szkolenia: Euroanesthesia Praga 2013, Euroanesthesia Barcelona 2013

Zuzanna Wnuk

Specjalizacja ANESTEZJOLOG
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

dr. n. med. Zuzanna Wnuk - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii; rozprawa doktorska: „Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) jako wskaźnik czynności przeszczepionej wątroby” (2011); szczególne zainteresowania: terapia przeciwbólowa, znieczulenie TCA

Monika Brzezińska

Specjalizacja ANESTEZJOLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

lek. specj. Monika Brzezińska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii (Europejski Egzamin Specjalizacyjny); szczególne zainteresowania: terapia przeciwbólowa, znieczulenia przewodowe pod kontrolą usg; ostatnie szkolenia: Euroanesthesia Praga 2013, Euroanesthesia Barcelona 2013

Lilianna Paduch-Kierat

Specjalizacja ANESTEZJOLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

lek. specj. Lilianna Paduch-Kierat - lekarz anestezjolog; szczególne zainteresowania: terapia przeciwbólowa, znieczulenia przewodowe pod kontrolą USG.

Grzegorz Miller

SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
(KONSULTACJE ONKOLOGICZNE)
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

Dr n. med. Grzegorz Miller - specjalista z zakresu onkologii klinicznej oraz radioterapii i chemioterapii onkologicznej.

Bożena Kozubowska

Specjalizacja SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
(KONSULTACJE INTERNISTYCZNE)
Stopień medyczny lek. specj.

Joanna Konkiewicz

Specjalizacja REZYDENT
Stopień medyczny lek.

Przemysław Sokołowski

SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja REZYDENT
Stopień medyczny lek.
Biografia

lek. Przemysław Sokołowski - urodzony 3 lipca 1984 r. W 2010 roku ukończył Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Wydział Lekarski w Zabrzu. W 2012 roku rozpoczął specjalizację w dziedzinie urologii. Pracownik NZOZ Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach. Członek PTU, SAU i EAU.

Marcin Warzecha

SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja REZYDENT
Stopień medyczny lek.
Biografia

Lekarz Marcin Warzecha - studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, w grudniu 2011 roku rozpoczął specjalizację w dziedzinie Urologii.

Paweł Bednarek

Specjalizacja REZYDENT
Stopień medyczny lek.

Paweł Sorek

Specjalizacja REZYDENT
Stopień medyczny lek.

Daniel Musiał

Specjalizacja REZYDENT
Stopień medyczny lek.

Milena Baka

Specjalizacja REZYDENT
Stopień medyczny lek.

Teresa Brzeziańska

Specjalizacja PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Stopień medyczny

Ilona Kasperska

Specjalizacja PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Stopień medyczny mgr

Dorota Kaszczyszyn

Specjalizacja - PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA I NADZORUJĄCA PRACE INNYCH PIELĘGNIAREK SZPITALA I PORADNI,
- PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA IZBY PRZYJĘĆ I SPECJALISTYCZNEJ PORADNI UROLOGICZNEJ
Stopień medyczny mgr

Agnieszka Bodzioch -Tyrkiel

Specjalizacja PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA BLOKU OPERACYJNEGO
Stopień medyczny lic.

Jadwiga Nowak

Specjalizacja PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA DZIAŁU ANESTEZJOLOGII
Stopień medyczny mgr

Anna Dyl

Specjalizacja SPECJALISTA DS. EPIDEMIOLOGII
Stopień medyczny

Arkadiusz Waluga

Specjalizacja RADIOLOG
Stopień medyczny dr n. med.

Gabriela Sarniak-Wojtas

Specjalizacja RADIOLOG
Stopień medyczny lek. specj.

Paweł Kwasek

Specjalizacja RADIOLOG
Stopień medyczny lek. specj.

Daria Chmielewska

Pracownia Nietrzymania Moczu
Specjalizacja Fizjoterapia
Stopień medyczny Dr n. med.
Biografia

Dr n. med. Daria Chmielewska, wieloletni nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego, Wydział Fizjoterapii.

Doświadczona fizjoterapeutka w terapii nietrzymania moczu z wykorzystaniem nowoczesnej metody sEMG Biofeedback oraz elektromiografii funkcjonalnej w ocenie funkcji mięśni dna miednicy.

Redaktor monografii pt. „Fizjoterapia w zachowawczym leczeniu nietrzymania moczu”, AWF Katowice, 2014.

Certyfikowany terapeuta terapii przeciwobrzękowej, współpracuje  z Polskim Towarzystwem Limfologicznym.

Doświadczenie poparte jest udokumentowanym uczestnictwem w specjalistycznych kursach i szkoleniach w zakresie rehabilitacji uro-ginekologicznej, m.in.:

 • 2011 szkolenie : ”sEMG w badaniach naukowych”, Gliwice
 • 2012- szkolenie: ”Elektromiografia funkcjonalna w wysiłkowym nietrzymaniu  moczu”, Gliwice
 • 2015 – kurs „Nietrzymanie moczu i obniżenie narządów miednicy mniejszej”, „Pescary i techniki operacyjne”, Kraków Reha – plus
 • 2015-2016– kurs „Physiopelvica – fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy i nietrzymaniu moczu” , Kraków Reha – plus
 • 2016- kurs „BeBo – fizjoterapia dna miednicy”.