Zalecenia dla pacjentów

PROFESJONALNY PERSONEL

Jan Kawecki

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

specjalista urolog, chirurg ogólny

35 lat stażu pracy jako lekarz (w tym 28 lata stażu pracy w NZOZ Szpitalu Specjalistycznym im. Prof. E. Michałowskiego)

Dr n. med. Jan Kawecki jest doświadczonym oraz polecanym przez pacjentów specjalistą urologii. Posiada specjalizację pierwszego stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej uzyskaną w 1986 roku. Ponadto jest specjalistą drugiego stopnia z zakresie urologii, egzamin specjalizacyjny zdał z wyróżnieniem w 1989 roku. Następnym krokiem jego kariery zawodowej było złożenie rozprawy doktorskiej o tytule: „Ocena odległych wyników po rozcięciu zwężonej cewki moczowej męskiej przy pomocy uretrotomii optycznej. Badanie skuteczności metod diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu zwężeń cewki moczowej” i uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych. Miało to miejsce w 1994 roku.

Doktor Kawecki posiada bogaty dorobek naukowy. Jest autorem 33 publikacji oraz doniesień zjazdowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W latach 1981 – 1986 pełnił funkcję sekretarza Oddziału Śląskiego PTU. Został on również odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużonych w służbie zdrowia. Ponadto jest kawalerem Brązowego, Srebrnego oraz Złotego Krzyża Zasługi. W roku 2017 wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Uczestnik wielu kursów doskonalących; w tym min.: „USG w urologii”, „Ochrona Radiologiczna Pacjenta w zakresie LRZ, USG, Ultrasonografia (TRUS)”.

W roku 2016 uzyskał  Certyfikat "Warsztaty szkoleniowe z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych".

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1994 roku.

Od 2014 roku piastuje stanowisko Dyrektora Med Holding  S.A. prowadzącej NZOZ Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego a zarazem pełni funkcję Ordynatora Odcinka
II i III Oddziału Urologii oraz Kierownika Specjalistycznej Poradni Urologicznej.

Dr n. med. Jan Kawecki oferuje kompleksową diagnostykę oraz leczenie chorób układu moczowego zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Specjalizuje się w minimalnie inwazyjnych zabiegach przeprowadzanych według najnowszych standardów oraz metod.

Zajmuje się usuwaniem kamieni w obrębie moczowodów oraz nerek, a także rozwiązuje problem wysiłkowego nietrzymania moczu. Ponadto do jego specjalności należą operacje chorób prostaty
z zastosowaniem lasera czerwonego (diodowego), jak również litotrypsja z wykorzystaniem zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej (ESWL).

Andrzej Szedel

SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

specjalista urolog, chirurg ogólny

35 lat stażu pracy jako lekarz ( w tym 23 lata stażu pracy w NZOZ Szpitalu Specjalistycznym im. Prof. E. Michałowskiego)

Dr n. med. Andrzej Szedel jest doświadczonym specjalistą urologii, którego zainteresowania zawodowe obejmują urologię onkologiczną. Specjalizację drugiego stopnia uzyskał w 1986 roku. Tytuł doktora nauk medycznych nadano mu na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza śródoperacyjnych powikłań podczas wykonywania zabiegu endoskopowego kruszenia i usuwania kamieni z moczowodu”.

Doktor Szedel posiada bogaty dorobek naukowy. Jest autorem i współautorem 14 publikacji naukowych i 6 doniesień zjazdowych. Uczestniczy w Konferencjach Polskiego Towarzystwa Urologicznego, a także stażach specjalistycznych pozwalających mu poznawać nowoczesne metody leczenia schorzeń urologicznych np.: szkolił się w zakresie ESWL podczas stażu zorganizowanego przez Klinikę Uniwersytetu w Fuldzie w Niemczech.

Uczestnik wielu kursów doskonalących; w tym min.: ”USG w urologii”, „Ochrona Radiologiczna Pacjenta w zakresie LRZ”. Na swoim koncie ma również udział w szkoleniu z zakresu ureterorenoskopii giętkiej, które odbywał w Klinice Uniwersyteckiej w Paryżu oraz warsztatach
w dziedzinie chirurgii laparoskopowej prowadzonych przez Klinikę Uniwersytecką w Strasburgu.

W roku 2016 uzyskał Certyfikat "Warsztaty szkoleniowe z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych".

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2014.

Od 2010 roku pełnił funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Urologii w Med Holding S.A. prowadzącej NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego.

Od 2015 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału Urologii w Med Holding S.A. prowadzącej NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego.

Dr n. med. Andrzej Szedel jest pionierem w zakresie techniki laparoskopowej oraz ureterorenoskopii. Specjalizuje się w operacyjnym leczeniu metodą otwartą, jak również laparoskopowo czy
w określonych przypadkach przezcewkowo. Do jego specjalności należy także terapia nowotworów pęcherza moczowego oraz nerek. Swoim pacjentom oferuje ponadto zabiegi z wykorzystaniem lasera czerwonego (diodowego), przy pomocy których leczy choroby gruczołu krokowego.

Michał Białożyt

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

specjalista urolog

18 lat stażu pracy jako lekarz (cały 18 letni staż pracy obejmuje lata pracy w NZOZ Szpitalu Specjalistycznym im. Prof. E. Michałowskiego)

Doktor Białożyt posiada bogaty dorobek naukowy. Jest autorem i współautorem 9 publikacji naukowych oraz 7 doniesień zjazdowych głoszonych w kraju i zagranicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradni w Wiśle. Posiada uprawnienia Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w Radach Nadzorczych potwierdzone egzaminem Państwowym w roku 2001. Ponadto jest laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, którą otrzymał na 3 Kongresie Onkologii Polskiej w 2012 roku.

Uczestniczył w Konferencjach PTU oraz wielu kursach doskonalących; min.:  „USG w urologii”, „Ochrona Radiologiczna Pacjenta w zakresie LRZ, Laparoskopia”, „GCP”.

W roku 2016 uzyskał Certyfikat "Warsztaty szkoleniowe z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych".

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2013 roku.

Od 2015 roku pełni funkcję Zastępcy Ordynatora Odcinka I  Oddziału Urologii.

Wojciech Pawłowski

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny dr n. med.

Mirosław Salamon

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

Specjalista urolog, chirurg ogólny

35 lat stażu pracy ( w tym 33 lata stażu pracy w NZOZ Szpitalu Specjalistycznym im. Prof.
E. Michałowskiego)

Autor i współautor 9 prac opublikowanych oraz 14 doniesień zjazdowych głoszonych w kraju
 i zagranicą.

Na swoim koncie posiada uczestnictwo w Konferencjach Polskiego Towarzystwa Urologicznego,
a także w wielu kursach doskonalących; min.: „USG w urologii”, „Ochrona Radiologiczna Pacjenta
w zakresie LRZ”, „Laparoskopia”.

W roku 2016 uzyskał Certyfikat "Warsztaty szkoleniowe z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych".

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1994 roku.

Od 2015 roku pełni funkcję Zastępcy Ordynatora Odcinka II  Oddziału Urologii.

Grzegorz Szkodny

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

Dr n. med. Grzegorz Szkodny – ur. 23 listopada 1960r., specjalista urolog, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W latach 1987-1988 odbył staż w Klinice Urologii w Leverkusen, Niemcy. W 1992 roku obronił rozprawę doktorską w temacie „Czynniki wpływające na utratę krwi u chorych na kamicę nerkową w trakcie przezskórnego usunięcia kamieni”. Członek PTU. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Od 1988 roku pracownik Oddziału Urologii w NZOZ Szpitala im. Prof. E. Michałowskiego.

Piotr Chwastek

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG, GINEKOLOG POŁOŻNIK
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

lek. specj. Piotr Chwastek - specjalista urolog, ginekolog-położnik, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, członek PTU i FEBU

Magdalena Duda

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

Lek. specj. Magdalena Duda – specjalista urolog, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, członek EAU i FEBU. Od 2002 roku pracownik NZOZ Szpitala im. Prof. E. Michałowskiego

Paweł Leśniak

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

Lek. specj. Paweł Leśniak – ur. 27 października 1978r., specjalista urolog, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, członek EAU i PTU, od 2006 roku pracownik NZOZ Szpitala im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach.

Andrzej Nowak

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

Lek. specj. Andrzej Nowak – ur. 18 czerwca 1958r., specjalista urolog, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, członek PTU i EAU. Autor licznych publikacji jak również krajowych i zagranicznych doniesień zjazdowych. Starszy asystent w NZOZ Szpitalu im. Prof. E. Michałowskiego.

Karol Wieczorek

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

Lek. specj. Karol Wieczorek - ur 4 września 1982r, w 2007 roku ukończył Wydział Lekarski  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w 2008 roku rozpoczął specjalizację w dziedzinie Urologii w NZOZ Szpitalu Specjalistycznym im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach. Członek PTU i EAU.

Bartosz Binek

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja Urolog
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

Lekarz Bartosz Binek - studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w grudniu 2010 roku rozpoczął specjalizację w dziedzinie Urologii.

Przemysław Sokołowski

SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

lek. Przemysław Sokołowski - urodzony 3 lipca 1984 r. W 2010 roku ukończył Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Wydział Lekarski w Zabrzu. W 2012 roku rozpoczął specjalizację w dziedzinie urologii. Pracownik NZOZ Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach. Członek PTU, SAU i EAU.

Tomasz Zaorski

SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

Lekarz Tomasz Zaorski - studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w styczniu 2011 roku rozpoczął specjalizację w dziedzinie Urologii.

Tomasz Obrębski

Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.

Mariusz Sadowski

SPECJALISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja UROLOG
Stopień medyczny lek. specj.

Monika Słaboń-Willand

Specjalizacja ANESTEZJOLOG
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

dr n. med. Monika Słaboń-Willand - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Kierownik Zespołu Lekarzy Anestezjologów; rozprawa doktorska: „Próba wykorzystania analizy sygnałów EEG metodą wymiaru fraktalnego do określania stopnia zniesienia świadomości w okresie indukcji znieczulenia ogólnego” (2007); szczególne zainteresowania: terapia przeciwbólowa, znieczulenie TCA, ostatnie szkolenia: Euroanesthesia Praga 2013, Euroanesthesia Barcelona 2013

Zuzanna Wnuk

Specjalizacja ANESTEZJOLOG
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

dr. n. med. Zuzanna Wnuk - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii; rozprawa doktorska: „Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) jako wskaźnik czynności przeszczepionej wątroby” (2011); szczególne zainteresowania: terapia przeciwbólowa, znieczulenie TCA

Monika Brzezińska

Specjalizacja ANESTEZJOLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

lek. specj. Monika Brzezińska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii (Europejski Egzamin Specjalizacyjny); szczególne zainteresowania: terapia przeciwbólowa, znieczulenia przewodowe pod kontrolą usg; ostatnie szkolenia: Euroanesthesia Praga 2013, Euroanesthesia Barcelona 2013

Lilianna Paduch-Kierat

Specjalizacja ANESTEZJOLOG
Stopień medyczny lek. specj.
Biografia

lek. specj. Lilianna Paduch-Kierat - lekarz anestezjolog; szczególne zainteresowania: terapia przeciwbólowa, znieczulenia przewodowe pod kontrolą USG.

Katarzyna Jagoda

Specjalizacja ANESTTEZJOLOG
Stopień medyczny lek. specj.

Grzegorz Miller

SPECJALISTYCZNE
GABINETY PRYWATNE
Specjalizacja SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
(KONSULTACJE ONKOLOGICZNE)
Stopień medyczny dr n. med.
Biografia

Dr n. med. Grzegorz Miller - specjalista z zakresu onkologii klinicznej oraz radioterapii i chemioterapii onkologicznej.

Bożena Kozubowska

Specjalizacja SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
(KONSULTACJE INTERNISTYCZNE)
Stopień medyczny lek. specj.

Anna Nasiek-Palka

Specjalizacja SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
(KONSULTACJE INTERNISTYCZNE I DIABETOLOGICZNE)
Stopień medyczny lek. specj.

Joanna Konkiewicz

Specjalizacja REZYDENT
Stopień medyczny lek.

Paweł Bednarek

Specjalizacja REZYDENT
Stopień medyczny lek.

Paweł Sorek

Specjalizacja REZYDENT
Stopień medyczny lek.

Daniel Musiał

Specjalizacja REZYDENT
Stopień medyczny lek.

Milena Baka

Specjalizacja REZYDENT
Stopień medyczny lek.

Olha Fiszer

Specjalizacja REZYDENT
Stopień medyczny lek.

Zygmunt Gofron

Specjalizacja
Stopień medyczny lek.

Ilona Kasperska

Specjalizacja PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Stopień medyczny mgr
Biografia

- Pielęgniarka Koordynująca Odcinka I Oddziału Urologii

36 letni staż pracy (cały 36 letni staż pracy obejmuje lata pracy w NZOZ Szpitalu Specjalistycznym im. Prof. E. Michałowskiego)

Posiada wykształcenie wyższe. W roku 2009 uzyskała tytuł magistra na kierunku Socjologia (Socjologia Ogólna) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W 2004 roku uzyskała specjalizację w dziedzinie organizacji i zarządzania.

W roku 2016 uzyskała Certyfikat "Warsztaty szkoleniowe z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych".

Uczestniczka wielu kursów doskonalących; w tym min.: „Audit wewnętrzny”, Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek oddziałowych”, „Szkolenie dla pracowników Banku Krwi”.

Dorota Kaszczyszyn

Specjalizacja - PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA I NADZORUJĄCA PRACE INNYCH PIELĘGNIAREK SZPITALA I PORADNI,
- PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA IZBY PRZYJĘĆ I SPECJALISTYCZNEJ PORADNI UROLOGICZNEJ
Stopień medyczny mgr
Biografia

-Pielęgniarka Koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek Szpitala i Poradni
- Pielęgniarka Koordynująca Izby Przyjęć i Specjalistycznej Poradni Urologicznej

34 letni staż pracy (w tym 29 lat stażu pracy w NZOZ Szpitalu Specjalistycznym im. Prof.
E. Michałowskiego)

Posiada wykształcenie wyższe. W roku 2016 ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Jednostkami Służby Zdrowia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego
w Katowicach, natomiast tytuł magistra uzyskała w roku 2015 roku na kierunku Socjologia
(kierownictwo i przywództwo w społecznościach lokalnych) w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

W roku 2016 uzyskała Certyfikat "Warsztaty szkoleniowe z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych".

Ukończyła również kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek oddziałowych, „Zakażenia wewnątrzszpitalne”, „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki”, „Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych”.

Agnieszka Bodzioch -Tyrkiel

Specjalizacja PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA BLOKU OPERACYJNEGO
Stopień medyczny mgr
Biografia

- Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego

18 letni staż pracy (5 letni staż pracy obejmuje lata pracy w Med Holding S.A. prowadzącej NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego)

Posiada wykształcenie wyższe. W 2015 roku uzyskała tytuł licencjata na kierunku Pielęgniarstwo na   Akademii Techniczno Humanitarnej w Bielsku Białej. W 2016 roku rozpoczęła studia magisterskie, które kontynuuje nadal.

W 2013 roku uzyskała specjalizację;  pt.” Pielęgniarstwo Operacyjne”.

W roku 2016 uzyskała Certyfikat "Warsztaty szkoleniowe z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych".

Uczestniczka wielu kursów doskonalących; w tym min.: „Kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii”, „Obsługa narzędzi laparoskopowych BOWA - Podstawy Ligacji”, „Nowoczesny blok operacyjny”.

Jadwiga Nowak

Specjalizacja PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA DZIAŁU ANESTEZJOLOGII
Stopień medyczny mgr
Biografia

- Pielęgniarka Koordynująca Działu Anestezjologii

24 letni staż pracy (cały 24 letni staż pracy obejmuje lata pracy w Med Holding S.A. prowadzącej NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego)

Posiada wykształcenie wyższe. W 2015 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku Pielęgniarstwo
w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

W 2017 roku uzyskała specjalizację pt.: „Specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki”.

W roku 2016 uzyskała Certyfikat  "Warsztaty szkoleniowe z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych".

Uczestniczka wielu kursów doskonalących; w tym min.: „Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek anestezjologicznych”, Informatyka medyczna”, „Cukrzyca - współczesne poglądy na etiologię, przebieg , powikłania i leczenie”.

Anna Dyl

Specjalizacja SPECJALISTA DS. EPIDEMIOLOGII
Stopień medyczny

Joanna Paluch

Specjalizacja PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Stopień medyczny mgr

Arkadiusz Waluga

Specjalizacja RADIOLOG
Stopień medyczny dr n. med.

Paweł Kwasek

Specjalizacja RADIOLOG
Stopień medyczny lek. specj.

Grzegorz Górka

Specjalizacja RADIOLOG
Stopień medyczny lek. specj.

Daria Chmielewska

Pracownia Nietrzymania Moczu
Specjalizacja Fizjoterapia
Stopień medyczny Dr n. med.
Biografia

Dr n. med. Daria Chmielewska, wieloletni nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego, Wydział Fizjoterapii.

Doświadczona fizjoterapeutka w terapii nietrzymania moczu z wykorzystaniem nowoczesnej metody sEMG Biofeedback oraz elektromiografii funkcjonalnej w ocenie funkcji mięśni dna miednicy.

Redaktor monografii pt. „Fizjoterapia w zachowawczym leczeniu nietrzymania moczu”, AWF Katowice, 2014.

Certyfikowany terapeuta terapii przeciwobrzękowej, współpracuje  z Polskim Towarzystwem Limfologicznym.

Doświadczenie poparte jest udokumentowanym uczestnictwem w specjalistycznych kursach i szkoleniach w zakresie rehabilitacji uro-ginekologicznej, m.in.:

  • 2011 szkolenie : ”sEMG w badaniach naukowych”, Gliwice
  • 2012- szkolenie: ”Elektromiografia funkcjonalna w wysiłkowym nietrzymaniu  moczu”, Gliwice
  • 2015 – kurs „Nietrzymanie moczu i obniżenie narządów miednicy mniejszej”, „Pescary i techniki operacyjne”, Kraków Reha – plus
  • 2015-2016– kurs „Physiopelvica – fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy i nietrzymaniu moczu” , Kraków Reha – plus
  • 2016- kurs „BeBo – fizjoterapia dna miednicy”.