Zalecenia dla pacjentów

ŚWIADCZENIA KOMERCYJNE

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lek. med. Karolina Barańska- Pawełczak

 w 2012 r. ukończyła kierunek lekarski na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, jest obecnie na IV roku specjalizacji w dziedzinie kardiologii. Pani Karolina Karolina Barańska- Pawełczak pracuje w Klinicznym Oddziale Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz European Society of Cardiology. Obecnie  pisze rozprawę doktorską z zakresu nadciśnienia płucnego. Jest autorką 8 artykułów oraz doniesień zjazdowych.