Zalecenia dla pacjentów

PAID SERVICES

ADMISSION SCHEDULE IN PRIVATE SPECIALIST PRACTICES

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
specialist doctor Andrzej Nowak 11:30-13:30
dr. med. Wojciech Pawłowski from 13:00*
from 13:00*
from 13:00*
from 13:00*
specialist doctor Piotr Chwastek 13:30-15:00
dr. med. Mirosław Salamon 14:00-15:00
dr. med. Michał Białożyt 14:00-15:00
14:00-15:00
doctor Przemysław Sokołowski 14:30-16:00
11:00-14:00
dr. med. Jan Kawecki from 14:30*
doctor Daniel Musiał from 15:00*
specialist doctor Paweł Leśniak from 13:30*
doctor Bartosz Binek from 14:00*
specialist doctor Magdalena Duda 13:00-14:00
dr. med. Andrzej Szedel 14:30-16:15
doctor Paweł Sorek from 14:30*
dr. med. Grzegorz Szkodny from 16:00*
specialist doctor Karol Wieczorek from 13:30*
doctor Tomasz Zaorski 14:15-16:00

* - to the last patient


PRICE LIST OF MEDICAL SERVICES IN THE SPECIALIST UROLOGY CLINIC*

* obowiązujący od 6 maja 2019 roku

W przypadkach gdy z przyczyn medycznych wskazana będzie zmiana (w tym rozszerzenie bądź zmniejszenie) zakresu udzielanego świadczenia zdrowotnego cena usługi zostanie zmieniona odpowiednio do rzeczywistego zakresu udzielonego świadczenia zdrowotnego.

PRICE LIST OF MEDICAL SERVICES IN THE UROLOGY UNIT*

*valid from 1 December 2015

PRICE LIST OF MEDICAL SERVICES IN THE DIAGNOSTIC X-RAY AND CT FACILITIES*

X-RAY FACILITY

*valid from 1 December 2015

PRICE LIST - OTHER SERVICES*

*valid from 1 December 2015

GALLERY