Zalecenia dla pacjentów

NOTA PRAWNA

Ogłoszenie Planu Połączenia Med Holding spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz Górnośląskiego Towarzystwa Medycznego spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach

Zarząd spółki Med Holding spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Strzelecka 9, 40-073 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357904, REGON: 241552141, NIP: 9542700833 działając na podstawie z art. 500 § 21 k.s.h. niniejszym ogłasza i udostępnia do publicznej wiadomości uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu w dniu 15 grudnia 2018 roku Plan Połączenia Med Holding spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach – jako Spółka Przejmująca, ze spółką Górnośląskie Towarzystwo Medyczne spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach( adres: ul. Strzelecka 9, 40-073 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751578, REGON: 241832930, NIP: 6342771614 – jako Spółką Przejmowaną.

CZYTAJ WIĘCEJ